Misyon ve Vizyon


Misyon

Biyoteknoloji ve Biyoteknolojinin diğer bilim alanları ile olan ilişkisini içeren kapsamlı ve yeterli bilgi birikimine sahip, lisansüstü eğitimine hazır, bilimsel araştırma ilke ve etiğine duyarlı, geniş düşünebilen, teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen, grup çalışmasını benimsemiş, iletişimi gelişmiş, sorumluluk sahibi, yenilikleri takip eden ve yenilikleri almaya meyilli beyinlere sahip mezunlar vermektir. 


Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donatılmış insan kaynakları yetiştirerek insanlığa ve bilim dünyasına hizmet etmektir.

Telefon : --- Fax: --- Eposta: fen@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı