Tanıtım


Biyoteknoloji, diğer klasik sektörlerden farklı olarak yüksek istihdam yaratan, Ar-Ge yoğunluğu fazla olan araştırma merkezleri ve üniversiteler ile iç içe faaliyet gösteren bir sektör halindedir. Bugün başta çevre, sağlık, gıda, enerji, tarım olmak üzere pek çok alanda insanlık olarak karşı karşıya bulunduğumuz problemlerin çözümünde biyoteknoloji alanı ciddi fırsatlar sunmaktadır. Birçok tıbbi bitki ve hayvanın üretimi yanı sıra çeşitli antibiyotik, antikor, aşı, yapay organ ve doku üretimi gibi pek çok alanda biyoteknolojik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Ayrıca, biyoteknoloji sağlık, doğal kaynak ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğine ilişkin sorunlara da teknolojik çözümler sunmakta ve farklı endüstrilerdeki kullanımları ile verimlilik artışına büyük katkılar sağlamaktadır. 

Bölüm mezunları; gıda, kimya, enerji, bitki biyoteknolojisi kapsamındaki sanayi kuruluşlarında (tohum bankaları, in-vitro bitki çoğaltım merkezleri, fidancılık ve mikrobiyal tabanlı gübre sanayisi) ve fermentasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında; biyoteknolojik proses içeren tesislerde; biyoteknolojik Ar&Ge faaliyetlerinde; atık su artımı başta olmak üzere çevre problemlerine biyoteknolojik çözümler üreten özel ve kamuya ait çevre kurumlarında; ilaç, teşhis kitleri, medikal cihaz ve malzemeleri üreten özel veya kamuya ait sağlık kurumlarında üretim sorumlusu, uzman, uzman yardımcısı, araştırma-geliştirme sorumlusu gibi farklı pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca kamu araştırma kurumlarında; TÜBİTAK, kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu araştırma enstitülerinde uzman, uzman yardımcısı, proje yöneticisi ve araştırmacı olarak da çalışabilmektedirler.

Biyoteknoloji Bölümü, Fen Fakültesi bünyesinde  Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 2016 yılı itibari ile açılmış olup, Lisans Programına ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında almıştır.Telefon : --- Fax: --- Eposta: fen@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı