Dr. Öğr.Üyesi Recep TAŞ
Bölüm Başkanı Biyoteknoloji Bölümü
0378 5011000/1516
rtas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Biyoteknoloji Bölümü
0378 5011000/1543
akaradag@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Salim ÇERİĞ
Biyoteknoloji Bölümü

scerig@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Dr. Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU
Biyoteknoloji Bölümü
0378 5011000/1521
hcelebioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ahmet KARAKUŞ
Biyoteknoloji Bölümü
0378 5011000/1521
akarakus@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Rizvan İmamoğlu
Biyoteknoloji Bölümü
0378 5011000/1544
rimamoglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Uzm. Nesrin Korkmaz
Biyoteknoloji Bölümü
0378 501 1000/1538
nkorkmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Telefon : --- Fax: --- Eposta: fen@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı